Menu

Endo-chirurgie: the heavy stuff

05/05/2017   14:00 - 17:30

Diamant Centrum,Reyerslaan 801030 Brussel

Prof. Tommaso Lombardi, Prof. Paolo Scolozzi

Locatie

Diamant Centrum

Naar de website

Sprekers

Prof. Tommaso Lombardi
(het Universitair Ziekenhuis van Genève)

Prof. Paolo Scolozzi
(het Universitair Ziekenhuis van Genève)

Programma

Twee onderwerpen:

  • Differentiaaldiagnose van letsels van de kaakbeenderen
  • Maxillo-faciale anatomie in het kader van chirurgie en behandeling van uitgebreide cystes van de kaakbeenderen

 

14u00 – 15u30 : Differentiaaldiagnose van letsels van de kaakbeenderen

Cursus beschrijving:

Apicale endodontische laesies worden meestal veroorzaakt door pulpanecrose en infectie van het wortelkanaalsysteem van een tand. Ze worden gewoonlijk vastgesteld als radiolucente zones ter hoogte van de apex van een tand tijdens een radiologisch onderzoek. Deze laesies kunnen chronisch van aard zijn (radiculaire cystes, granulomen) of acuut (abcessen) en ze vertegenwoordigen ongeveer 90% van alle periapicale laesies.

Niettemin bestaan er anatomische kaakvariaties , cyste-achtige laesies van niet-endodontische origine en ook tumoren die, omdat ze gesitueerd zijn in de periapicale regio of in contact liggen met de wortel , radiografisch en klinisch op endodontische laesies kunnen lijken. Dit is in het bijzonder het geval bij letsel geassocieerd met een tand met een necrotische pulpa of met een voorgeschiedenis van (inadequate) wortelkanaalbehandeling.

Een gedetailleerde medische en tandheelkundige anamnese, grondig klinisch onderzoek en correcte interpretatie van radiologische beelden vormen belangrijke stappen in de differentiaaldiagnose van periapicale laesies.

 

16u00 – 17u30 Maxillo-faciale anatomie in het kader van chirurgie en behandeling van uitgebreide cystes van de kaakbeenderen

Cursus beschrijving:

Het eerste deel van deze voordracht heeft als doel dieper in te gaan op de anatomie en topografie van het maxillo-faciale gebied in het licht van (endodontische) chirurgie. Een grondige anatomische kennis vormt de basis voor een vlotte, efficiënte en veilige ingreep, in het belang van zowel de practicus als de patiënt.

Het tweede gedeelte handelt specifiek over de behandeling van grote cystes van de kaakbeenderen met een nadruk op de indicaties en voor- en nadelen van de belangrijkste chirurgische opties: enucleatie en marsipualisatie.