Menu

Cursus geannuleerd wegens COVID maatregelen

25/10/2019   9:00 - 17:00

Blue Point,Reyerslaan 801030 Brussel

Prof Dr. Marco Versiani

Locatie

Blue Point

Naar de website

Sprekers

Prof Dr. Marco Versiani

Bekijk CV

Programma

Samenvatting van de cursus:

In de loop van delaatste eeuw werd de complexiteit van het wortelkanaalsysteem met behulp van verschillende methoden grondig bestudeerd. Vandaag de dag is het duidelijk dat de uitkomst van orthograde  en chirurgische  endodontische  procedures  in  belangrijke  mate  wordtbeïnvloed  door variaties in de wortelkanaalanatomie.De behandelingvan complexe of afwijkende anatomie vereist een grondige kennis van dezeinterne anatomie,  en  dit  bij alle  tandtypes.  Driedimensionele  beeldvorming  van  tanden  met  behulp  vanmicro-­‐CT heeft in grote mate bijgedragen aan onze kennis rond (complexe) wortelkanaalanatomie. Deze presentatie focust op de complexiteit van de wortelkanaalanatomie en legt de relatie met de principes en de problemen rondreiniging–vormgeving -­‐obturatie, maar ook met de bepalen van het eindpunt van de kanaalprocedures, en met microchirurgische procedures.

 

Volgende topics komen aan bod:

 • Kort overzicht vanhet onderzoek naar wortelkanaalanatomie
 • klaringstechnieken bij de studie vanwortelkanaalanatomie
 • Micro-­‐CT / CBCT: Wat is het? Hoe werkt het?
 • Componenten van het wortelkanaalsysteem
 • wortelkanaalanatomievan alle tandtypen / epidemiologische studies
 • Invloed van anatomie op de openingscaviteit
 • Invloed van anatomie op de kanaalvormgeving (roterend & reciprocerend)
 • Invloed van anatomie op irrigatie
 • Invloed van anatomieop koude en warme vultechnieken
 • Anatomie van het apicale deel en betekenis voor apicale chirurgie
 • Hedendaagse mogelijkhedenvoor onderwijs in wortelkanaalanatomie