Menu

Challenging bacterial biofilms

18/05/2018   9:00 - 17:30

Blue Point,Reyerslaan 801030 Brussel

Dr. Domenico Ricucci

Simultaanvertaling IT > NL

Locatie

Blue Point

Naar de website

Sprekers

Dr. Domenico Ricucci
(Italy)

Bekijk CV

Programma

Challenging Bacterial biofilms

Cursus beschrijving:

De pulpa kan op verschillende manieren reageren op bacteriële penetratie als gevolg van cariës. Met name de reactie van de odontoblasten in het coronale en apicale pulpaweefsel is hierbij van zeer groot belang voor het slagen van regeneratieve endodontische procedures.

Voor het behoud van de vitaliteit van de geïnflammeerde pulpa door pulpacapping of pulpotomie bestaan verschillende mogelijkheden. Een vergelijking tussen de nieuwe biomaterialen en het ‘oude’ calciumhydroxide is hier zeker op zijn plaats.

Ook de problematiek van barsten en hun relatie tot pulpale problemen wordt grondig uitgediept, inclusief de opties voor het tegengaan van barstpropagatie.

Vervolgens zal Dr. RICUCCI spreken over de necrotische tand, over het proces van pulpadegeneratie en over het voorkomen en de rol van bacteriële biofilms in het wortelkanaalsysteem. Deze biofilms zijn moeilijk te verwijderen met de conventionele technieken. Door gebruik te maken van uitgebreid histologisch beeldmateriaal zal hij deze problematiek belichten en zal hij dieper ingaan op die gevallen die niet genezen ondanks een adequate endodontische behandeling. Hierbij situeert hij ook extraradiculaire biofilms, echte
cysten en cholesterolkristallen.

Verder komen ook de histologische mechanismen van apicale genezing na kanaalbehandeling
aan bod, en de rol die hedendaagse sealers hierbij spelen. Tot slot volgt een kritisch overzicht
van klinische en radiografische succescriteria voor endodontisch succes.